Διατηρούμε την πισίνα σας καθαρή

Το τμήμα συντήρησης και after sales service της εταιρείας μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό και την χημική επεξεργασία νερού σε ιδιωτικές πισίνες, πισίνες ξενοδοχείων, κολυμβητήρια και επαγγελματικές πισίνες σε τιμές προσφοράς ανεξάρτητα απ' το εάν έχουν κατασκευαστεί από εμάς. Η συντήρηση της πισίνας είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να γίνεται συχνά, τόσο για να διατηρείται το νερό καθαρό και διαυγές, όσο και για την μακροζωία της πισίνας και του μηχανοστασίου.
Η Attika Pools προσφέρει αρκετούς τύπους ολοκληρωμένων συμφωνιών παροχής υπηρεσιών πισίνας που έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των πελατών μας και να προασαρμόζονται για κάθε διαφορετικό προϋπολογισμό.

Κατά την επίσκεψη των συνεργείων μας γίνεται έλεγχος του μαχανοστασίου, γενικός καθαρισμός πισίνας, χημική ανάλυση του νερού για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και να γίνει η χρήση των κατάλληλων χημικών, καθαρισμός φίλτρων και ρύθμιση εξοπλισμού.

Υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού πισίνας

Παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης, χημικής εξισορρόπησης και καθαρισμού πισίνας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας
 • Καθαρισμός φίλτρων
 • Έλεγχος και ρύθμιση χλωρίου και ΡH
 • Έλεγχος ολικής σκληρότητας και αλκαλικότητας
 • Προσθήκη χημικών πισίνας εάν απαιτείται
 • Καθαρισμός πιθμένα και τοίχων με σκούπα χειρός ή ρομπότ
 • Αφαίρεση φύλλων και υπολειμμάτων
 • Καθαρισμός προφίλτρου της αντλίας
 • Καθαρισμός καναλιών υπερχείλισης
 • Καθαρισμός skimmer
 • Έλεγχος της στάθμης νερού και αναπλήρωσής του
 • Έλεγχοι διαρροής νερού
 • Γενικός έλεγχος μηχανοστασίου
καθαρισμός πισίνας

Ζητήστε ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση κόστους για συντήρησης πισίνας

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Attika Pools αναλαμβάνει τη φροντίδα του νερόυ της πισίνας σας, ώστε να παραμένει πάντα καθαρό.

Δείτε ακόμα