Πισίνα χωρίς άδεια

Οι υπεργειες πισίνες δεν χρειάζονται καμία απολύτως άδεια. Στήνονται εύκολα και γρήγορά και μεταφέρονται εξίσου έυκολα. Είναι κατάλληλες για μικρούς χώρους και αποτελούν την οικονομικότερη λύση για κατασκευή πισίνας
Οικονομική επιλογή

Οι υπέργειες πισίνες έχουν πολύ χαμηλό κόστος καθώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερες οικοδομικές εργασίες για την τοποθέτησή τους.

Κατάλληλες για όλους τους χώρους

Πισίνες χωρίς άδεια μπορούν να τοποθετηθούν σε γυμναστήρια, κέντρα φυσιοθεραπείας, ξενοδοχεία, κ.α,

Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε μια προκάτ πισίνα?

Αποκτήστε τώρα την ιδιωτική σας πίσινα, χωρίς καμία άδεια !
Ρωτήστε μας για κόστος κατασκευής και οτιδήποτε άλλο σας ενδιαφέρει.